DRUŠTVO KURE​NTI CENTER

DRUŠTVO 
KURENTI CENTER

Kdo smo

Zgodovina nastajanja društva izhaja iz družinske tradicije, ki so jo že v prejšnjem stoletju negovali v družinah Lovrec in Fajt. Vodenje skupine so nato prevzeli sinovi, ki so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v skupino povabili še svoje prijatelje, ki se prvenstveno zavedajo temeljnega poslanstva te čudovite tradicije. Moč te tradicije izvira iz razumevanja holističnega prepleta med duhovnim in materialnim. Mnoge posledice opravljanja kurentovih obredov pa so zavita v mističnost, ki jo pojasnjujejo nova spoznanja o duhovnosti in njenih vplivih na pozitivne spremembe. V društvu se zavedajo, da verovanja in običaji naših prednikov, ki so se ohranili vse do danes, niso zgolj poganske narave. Poslanstvo te čudovite tradicije se kaže v samem obredu, ki lahko pripomore do višjih nivojev zavesti, kjer je humanizacija pomembnejša od homonizacije. Želja nosilcev te tradicije je, da bi znali razumeti staro modrost, ki pravi, da je za srečo potrebno in vredno trpeti. Če bi namreč bili vsi pripravljeni prinašati srečo, bi bili na koncu vsi veseli in zadovoljni. Prepričani so, da je tudi dandanes eden izmed bistvenih ciljev v življenju sobivanje vsega manifestiranega in nemanifestiranega.  


Naši člani